نحوه سفارش از خارج - فروشگاه قطعات الکترونیک جنرال الکترونیک

به نام خداوند همه مهر مهروز

جهت سهولت مشتریان عزیز موشن گرافیکی تهیه شده است که در آن روند سفارش از خارج و تهیه قطعات ناموجود در سایت جنرال الکترونیک آموزش داده میشود. برای این منظور روی تصویر ذیل کلیک بفرمایید.