مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال

ديود زنر TVS

A transient voltage suppressor or TVS is a general classification of an array of devices that are designed to react to sudden or momentary overvoltage conditions. One such common device used for this purpose is known as the transient voltage suppression diode that is simply a Zener diode designed to protect electronics device against overvoltages. Another design alternative applies a family of products that are known as metal-oxide varistors (MOV) that protect electronic circuits and electrical equipment.

 

تی وی اس یک طبقه بندی کلی از مجموعه ای از دیودهاست که برای  واکنش به شرایط ناگهانی و یا لحظه ای ولتاژ طراحی شده است.

 

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

1.5KE100A

ديود يک طرفه 100 ولت
قیمت: 72,100 ریال

1.5KE100CA

ديود دو طرفه 100 ولت
قیمت: 97,300 ریال

1.5KE100CA

ديود تي وي اس دو طرفه 100 ولت
قیمت: 72,100 ریال

1.5KE120CA

ديود دو طرفه 120 ولت
قیمت: 71,700 ریال

1.5KE12A

ديود يک طرفه 100 ولت
قیمت: 36,100 ریال

1.5KE12CA

ديود دو طرفه 12 ولت
قیمت: 64,900 ریال

1.5KE130A

ESD Suppressors / TVS Diodes
قیمت: 288,100 ریال

1.5KE130CA

ESD Suppressors / TVS Diodes
قیمت: 16,600 ریال

1.5KE130CA

ديود دو طرفه 130 ولت
قیمت: 21,700 ریال

1.5KE150A

ديود يك طرفه 150 ولت
قیمت: 36,100 ریال

1.5KE150CA

ديود دو طرفه 150 ولت
قیمت: 18,100 ریال

1.5KE15A

ديود يک طرفه 15 ولت
قیمت: 144,100 ریال

1.5KE16A

ديود يک طرفه 16 ولت
قیمت: 108,100 ریال

1.5KE180A

ديود يک طرفه 180 ولت
قیمت: 490,400 ریال

1.5KE180CA

ديود دو طرفه 180 ولت
قیمت: 71,700 ریال

1.5KE18A

ديود يک طرفه 18 ولت
قیمت: 36,100 ریال

1.5KE18CA

ديود تي وي اس دو طرفه 18 ولت
قیمت: 144,100 ریال

1.5KE18CA

ديود دو طرفه 18 ولت
قیمت: 108,100 ریال

1.5KE220A

ديود تي وي اس يک طرفه 220 ولت
قیمت: 57,400 ریال

1.5KE220CA

ديود دو طرفه 220 ولت

1.5KE24A

ديود يک طرفه 24 ولت
قیمت: 36,100 ریال

1.5KE250A

ديود تي وي اس يک طرفه 250 ولت

1.5KE250CA

ديود دو طرفه 250 ولت
قیمت: 108,100 ریال

1.5KE250CA

ديود دو طرفه 250 ولت
قیمت: 36,100 ریال

1.5KE300CA

ESD Suppressors / TVS Diodes
قیمت: 72,100 ریال

1.5KE300CA

ديود دو طرفه 300 ولت

1.5KE33A

ديود يک طرفه 30 ولت
قیمت: 180,100 ریال

1.5KE350A

ديود دو طرفه 350 ولت
قیمت: 72,100 ریال