مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال

فیوز فست 6*30

فيوز چيست ؟

مقاومت الكتريكي و جريان در مدار
جريان الكتريكي در رساناي متصل به مدار بنابر قانون اهم از روي مقاومت رسانا و ولتاژ دو سر آن معين مي شود. براي يك ولتاژ معين ، هر چه مقاومت رساناي داده شده بيشتر باشد جريان كمتر است. مثلاً مقاومت لامپ هاي التهابي معمولي نسبتاًزياد است ( صدها اهم ). و از اين رو جرياني كه از آنها مي گذرد كم است (چند دهم آمپر) .

كوتاه شدگي مدار
اگر سيم ها را با اتصال فرعي به لامپ متصل كنيم. مدار فرعي با مقاومت بسيار كم بدست مي آيد. و جريان خيلي شديد مي شود. در اين مورد گفته مي شود كه مدار كوتاه بوجود آمده است. مدار كوتاه بطور عام هر اتصال كم مقاومتي در دو سر منبع جريان الكتريكي است. جريان هاي شديدي كه در مدار كوتاه ظاهر مي شود فوق العاده خطرناك هستند و به علت آنكه سيم ها شديداً گرم مي شوند براي منبع جريان بسيار زيان آورند.

محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار
براي محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار ، فيوز استفاده مي شود فيوز ها سيم هاي نازك مسي اند يا سيم هايي كه از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند. كه به طور سري به مدار حامل جريان متصل مي شوند. و طوري در نظرگرفته مي شوند كه اگر جريان از مقدار مشخص شده بيشتر شود ذوب مي شود. نمودار طرح وار زير طرز كار فيوز را شرح مي دهد وقتي كه سيم ها توسط تكه سيم مسي متصل شوند مدار كوتاه فيوز بطور سريع ذوب شده و مدار قطع مي شود.

ساختمان فيوز فشنگي با توپي پيچي
اين فيوز رايجترين نوع از فيوزهاست كه به كار برده مي شود. منشا اصلاح فيوزي به توپي چيني كه در سطح بيروني فيوز قراردارد، مربوط است، كه سيم با نقطه ذوب پايين در آن قراردارد. توپي مانند سرپيچ لامپ در سر پيچ پيچانده مي شود و پس در هر كوتاه شدن مدار تعويض مي شود.

معمولا ، يك فيوز يا دسته فيوزهايي به اتصال هاي تامين كننده جريان در يك ساختمان يا هر آپارتماني متصل مي شود. گاهي فيوزها را در جعبه مستقلي قرارمي دهند. فيوزپريزي در ساختمان جعبه فيوز وجود دارد كه بايد با عبور جريان 3تا 5A ذوب مي شود، فيوز آپارتمان با عبور جريان 15تا 20A ذوب مي شود. در حاليكه فيوز يك ساختمان براي جريانهاي خيلي شديدتر چند صد آمپر تنظيم مي شود.


ساختمان فيوز با توپي پيچي
1. توپي چيني
2. سيم با نقطه ذوب پائين
3. جاي فيوز

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

6*30MM-10A250V

10A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 1,100 ریال

6*30MM-2A250V

2A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 1,100 ریال

6*30MM-3A250V

3A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 1,100 ریال

6*30MM-630MA250V

630MA 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 4,300 ریال

6*30MM-6A250V

6A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 1,100 ریال

6*30MM-7A250V

7A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 3,700 ریال

6*30MM-8A250V

8A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 1,100 ریال

7012540.0,5

http://www.download.siba.de/pdf/artikel/SIBA
قیمت: 3,600,600 ریال

BBS-3

http://www.farnell.com/datasheets/1825430.pdf
قیمت: 5,040,800 ریال

BK/AGC-3/16-R

http://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Bussmann-Eaton/BK-AGC-3-16/?qs=OJFHm2hVE4F86U7%2fIDNXbA==
قیمت: 2,349,600 ریال

FUSE 100MA B

100MA 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 6,200 ریال

FUSE 15A B

15A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 5,700 ریال

FUSE 1A B

1A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 200 ریال

FUSE 20A B

20A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 5,900 ریال

FUSE 4A B

4A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 3,800 ریال

FUSE 5*20F200MA

Cartridge Fuses
قیمت: 3,300 ریال

FUSE 500M B

15MA 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 3,800 ریال

FUSE 5A B

5A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 18,100 ریال

FUSE 8A BUSSMAN

8A 250V فيوز فست سايز بزرگ
قیمت: 5,336,100 ریال