مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال

دیگر انواع حافظه فلش

دیگر انواع حافظه فلش

دیگر انواع حافظه فلش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

AM28F010-120PC

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi
قیمت: 1,290,500 ریال

AM29F010-90JC

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi
قیمت: 394,300 ریال

AM29F010B-90JC

www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/179390
قیمت: 278,700 ریال

AM29F040B-70JC

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55466/AMD/AM29F040B-70JC.html
قیمت: 612,100 ریال

AM29F400BT-70EF

www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/178723
قیمت: 1,440,300 ریال

AM29LV641DL90REI*

http://www.dataman.com/media/datasheet/Spansion/AM29LV64xD.pdf

AT25DF161-SH-B

http://www.datasheetarchive.com/dlmain/405451
قیمت: 432,100 ریال

AT25DF321A-SH-T

http://www.mouser.com/ProductDetail/Adesto-Technologies/AT25DF321A-SH-T/?qs=sGAEpiMZZMtI%252bQ06EiAoG9j7g0RtdQq2j55Iuz0lItg%3d
قیمت: 576,100 ریال

AT25SF081-SSHD-T

https://www.digikey.com/product-detail/en/adesto-technologies/AT25SF081-SSHD-T/1265-1133-1-ND/4824167
قیمت: 288,100 ریال

AT29LV512-12TU

http://www.datasheetarchive.com/dlmain/237844
قیمت: 720,200 ریال

AT45DB081E-SSHN-T

https://www.digikey.com/product-detail/en/adesto-technologies/AT45DB081E-SSHN-T/1265-1085-1-ND/4425793
قیمت: 166,400 ریال

AT45DB161E-SSHF

https://www.adestotech.com/wp-content/uploads

AT45DB321E-SHF-B

http://www.mouser.com/ds/2/590/doc8784-533984
قیمت: 252,100 ریال

AT45DB321E-SHF-T

Flash Memory 32M, 85MHz 2.3-3.6V DataFlash

AT49F8192AT-70TC

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf
قیمت: 576,100 ریال
قیمت: 5,400,900 ریال
قیمت: 720,200 ریال
قیمت: 576,100 ریال
قیمت: 864,200 ریال
قیمت: 1,134,200 ریال

JS28F128P33TF70A

https://www.digikey.com/products/en?keywords=JS28F128P33TF70A
قیمت: 4,680,800 ریال

K9F1G08U0E

http://www.datasheetspdf.com/PDF/K9F1G08U0E/8
قیمت: 463,800 ریال

K9F5608U0D-PCB0

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi
قیمت: 2,160,400 ریال

K9HCG08U1D-PCB0

http://opendevices.ru/wp-content/uploads/2014/06/K9HCG08-DG08%E8%B5%84%E6%96%99.pdf
قیمت: 6,452,100 ریال

LH28F016SAT-70

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi
قیمت: 504,100 ریال

M28W320FCB70N6E

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/158159/STMICROELECTRONICS/M28W320CB70GB1T/+04J27AVPSLpETSpPKIbaZZTOfqcpOqLLKZZuxfcS3+/datasheet.pdf
قیمت: 720,200 ریال

M29F400BT-70N1

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stm
قیمت: 504,100 ریال